boxed
border
#666666
http://www.autorijschooljilderda.nl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.autorijschooljilderda.nl/
#26ADE4
style2
06-10890776
D.U. Stikkerstraat 10 Franeker

Privacystatement

Privacy statement Autorijschool Jilderda

 

Artikel 1: Inleiding
Het privacystatement is heeft betrekking op autorijschool Jilderda, gevestigd aan de D.U Stikkerstraat 10 in Franeker. De autorijschool staat ingeschreven onder het KvK-nummer 01135997 bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden.

In dit privacydocument staat beschreven hoe autorijschool Jilderda omgaat met de persoonsgegevens van haar leerlingen en klanten. Het beleid is conform de AVG/GDPR wetgeving van 25 mei 2018.

 

Artikel 2: Persoonsgegevens
Omdat u gebruik maakt van de diensten die door autorijschool Jilderda worden aangeboden en geleverd wordt er gebruik gemaakt van het systeem Plan Rijles. De gegevens die daarin worden opgenomen zijn:

Naam, Adres, Postcode en Woonplaats gegevens
Telefoonnummer
E-mail adres
Geboortedatum en plaats
Geslacht
Inschrijfnummer CBR
Spreektaal
Resultaat ogentest (wel of geen bril dragend)
Tegoeden
Notities
Verkochte producten
Factuurgeschiedenis
Deze gegevens zijn nodig om de leerling te kunnen volgen in zijn/haar ontwikkelingen, te kunnen plannen van lessen en examens, het kunnen reserveren van examens, te kunnen factureren en te registreren van producten.

 

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie
Na de inschrijving worden de gegevens met de leerling/klant doorgenomen. Na akkoord krijgt de leerling een code toegezonden waarmee hij/zij volledige inzage heeft en houdt over de gegevens. U mag te alleen tijde de gegevens inzien of laten wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor dient met autorijschool Jilderda contact opgenomen te worden.

 

Artikel 4: Derden
4.1 Autorijschool Jilderda verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden
4.2 Wanneer u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verstrekken aan derden dan heeft u het recht deze weer in te trekken
4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor omzet controle met hun worden gedeeld

 

Artikel 5: Website en social media
5.1 Autorijschool Jilderda vermeld de naam en woonplaats van de leerling wanneer deze is geslaagd voor het rijbewijs
5.2 Autorijschool Jilderda plaatst op Facebook, Twitter en/of Instagram een foto van de geslaagde leerling met de lesauto
5.3 Autorijschool Jilderda plaatst na de ROSO training een foto op Facebook, Twitter en/of Instagram. Het betreft een foto op de slipbaan met de lesauto
5.4 Voor zowel 5.1, 5.2 als 5.3 zal autorijschool Jilderda toestemming vragen om te mogen plaatsen.
5.5 Autorijschool Jilderda maakt geen gebruik van cookies

 

Artikel 6: Bewaartermijn
De gegevens zoals die zijn genoemd in artikel 2 worden 7 jaar bewaard. De reden waarom Autorijschool Jilderda dit doet is omdat de belastingdienst tot 7 jaar terug de administratie en facturen kan opvragen als bewijs van de omzet. Na 7 jaar worden alle gegevens vernietigd.

 

Artikel 7: Beveiliging
Autorijschool Jilderda maakt voor haar administratie gebruik van het systeem Plan Rijles van Flexpulse automatisering. Met Flexpulse automatisering is op 4 april 2018 een verwerkingsovereenkomst afgesloten. In dit convenant is onder andere een geheimhouding en vertrouwelijkheid artikel opgenomen. Eveneens is een beveiligingsprotocol opgenomen.

 

Artikel 8: Klachten
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off